Servicii

Certificare sisteme de management:
1. SR EN ISO 9001:2008. Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
2. SR EN ISO 14001:2005. Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare.
3. SR OHSAS 18001:2008. Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Cerinte.
4. SR EN ISO 22000:2005. Sisteme de management al sigurantei alimentelor. Cerinte pentru orice organizatie din lantul alimentar.
5. SR ISO/CEI 27001:2006. Sisteme de management al securitatii informatiei. Cerinte.
6. SR EN ISO 50001:2011. Sisteme de management al energiei. Cerinte si ghid de utilizare.
7. SR ISO 31000:2010. Managementul riscului. Principii si linii directoare.
8. BS 25999:2007. Managementul continuitatii afacerii. Cerinte.

Cursuri de initiere, perfectionare si specializare:
1. Auditor in domeniul calitatii in conformitate cu SR EN ISO 19011:2011 si SR EN ISO 9001:2008.
2. Auditorde mediu in conformitate cu SR EN ISO 19011:2011 si SR EN ISO 14001:2005.
3. Manager Calitate in conformitate cu SR EN ISO 19011:2011 si SR EN ISO 9001:2008.
4. Manager de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 19011:2011 si SR EN ISO 14001:2005.
5. Responsabil gestiune deseuri in conformitate cu Legea nr. 211/2011, art. 22, art. 4.